Yến Sào Cao Cấp HQ01

Giá: 4.200.000đ

Mã sản phẩm: HQ01
- Trọng lượng yến sào: 100g
- 01 hộp đường phèn
- Túi giấy và hộp giấy

Yến Sào Cao Cấp HQ01

Giá: 4.200.000đ

Mã sản phẩm: HQ01
- Trọng lượng yến sào: 100g
- 01 hộp đường phèn
- Túi giấy và hộp giấy

Yến Sào Cao Cấp HQ02

Giá: 3.800.000đ

Mã sản phẩm: HQ02
- Trọng lượng yến sào: 100g
- 01 hộp đường phèn
- Túi giấy và hộp giấy